Čemu služe QR kodovi?

Čemu služe QR kodovi?

Da li znate šta su dvodimenzionalni kodovi? To su oni dvobojni kvadrati unutar kojih se nalazi jedan lavirint malih kvadratića i mrlja, koji naizgled deluju potpuno besmisleno. To, naravno, nije tačno, a istina glasi da dvodimenzionalni kodovi i te kako mogu biti korisni, o čemu svedoči njihova sve šira upotreba.

Najpopularniji dvodimenzionalni kod je QR kod (Quick response odnosno „Kod brzog odziva“), a njegova korisnost značajno je porasla sa pojavom pametnih telefona. Suština je sledeća: u ovom kodu mogu biti spakovane web adrese, novinski tekstovi i različiti drugi sadržaji. Dovoljno je da u telefonu imate instaliran softver za dešifrovanje koda, potom uslikate željeni kod i aktivirate ga. Na telefonu će se pojaviti kompletan sadržaj koji je učitan u kod ili ćete biti usmereni na određenu web adresu, ukoliko je samo to sadržano u kodu.

QR kod je inicijalno 1994. godine zamišljen kao kod za praćenje delova automobila, a osmislila ga je japanska kompanija Denso-Wave. Danas je to najpopularniji dvovimenzionalni kod u Japanu, ali i mnogim drugim razvijenim zemljama.

Osim što mogu da preuzimaju kodove, korisnici mogu da stvaraju i svoje kodove zahvaljujući velikom broju sajtova za generisanje kodova, koji su potpuno besplatni.

QR kodovi mogu biti postavljeni u obliku bilborda, tako da u neku ruku predstavljaju pravu vezu između fizičkog i virtuelnog sveta, jer u telefon unosimo prikaz nečeg fizičkog, što potom pretvaramo u virtuelan sadržaj.

Danas postoje kodovi koji mogu da uskladište na hiljade karaktera, ali i mikro kodovi, u koje staje maksimalno 35 karaktera i koji su prilagođeni aplikacijama koji ne mogu da podnesu veliku količinu sadržaja.

Pored toga, postoji i „dizajn QR kod“, u koji mogu biti spakovani sadržaji poput slika, bez gubitka na kvalitetu. 

Mnogi mobilni telefoni imaju fabrički ugrađene čitače za QR kodove. Međutim, ukoliko vam očitavanje ne bude radilo, čitač ćete morati da preuzmete sa interneta (mi vam preporučujemo jedan od popularnijih čitača koji možete naći na ovoj adresi.

QR kodovi su danas najprisutniji u Aziji. U Japanu ih ima gotovo koliko i njihove „braće“, nama tako dobro poznatih bar-kodova.  Bend Pet shop boys na svoj singl „Integral“ stavili su dvodimenzionalni kod, a najveće kompanije ih koriste na različite načine. Očekuje se takođe da i Google i Facebook započnu široko korišćenje QR kodova i plasiranje nekih svojih usluga upravo na ovaj način.

QR kod je dosta primenjivan u modnoj industriji, gdeje omogućena direktna kupovina skeniranjem koda koji se nalazi u izlogu pored željenog proizvoda. Tu su i aredodromi, gde se preko QR kodova mogu dobiti informacije o letovima i kartama, a neretko se i rezervacije i kupovina karata vrše preko ovih kodova. Jedna od mogućnosti je i da preuzeti kod korisnik sačuva u telefonu i da mu on praktično bude ulaznica za neki događaj.

Sve u svemu, ovi kodovi su nešto što će u budućnosti imati sve širu primenu. Stoga nije loše pripremiti se na vreme i ovladati njihovim korišćenjem. Isplatiće se.